Giải pháp

Tư vấn giải pháp — Tích hợp hệ thống

Với kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường Việt Nam. Tân hòa phát sẵn sàng cung cấp giải pháp tổng thể cho khách hàng trong những lĩnh vực sau: 

– Tư vấn, lắp đặt, cung cấp thiết bị máy văn phòng.

– Tư vấn, lắp đặt, cung cấp thiết bị thí nghiệm (Xây dựng, điện, mỏ địa chất).

– Tư vấn, lắp đặt, cung cấp sản phẩm hệ thống máy chiếu thông minh.

– Tư vấn, lắp đặt, cung cấp sản phẩm phòng học tương tác thông minh.

– Tư vấn, lắp đặt, cung cấp sản phẩm phòng họp trực tuyến.

– Tư vấn, lắp đặt, cung cấp thiết bị âm thanh giảng đường – lớp học.

– Tư vấn, lắp đặt, cung cấp thiết bị phòng chiếu phim 3D, 4D, 5D.

– Tư vấn, lắp đặt, cung cấp thiết bị tổng đài.

– Tư vấn, lắp đặt, cung cấp thiết bị an ninh, camera giám sát.

– Tư vấn, lắp đặt, cung cấp thiết bị hệ thống máy chủ – máy trạm cho doanh nghiệp.

– Tư vấn, lắp đặt, cung cấp thiết bị điện, tự động hóa.

– Tư vấn, lắp đặt, cung cấp thiết bị y tế.