Bộ lưu điện hay còn gọi là UPS (viết tắt của cụm từ Uninterruptible Power Supply), được hiểu là một hệ thống có khả năng cung cấp nguồn điện liên tục cho các thiết bị tải trong một thời gian tương ứng nhằm duy trì hoạt động của các thiết bị đó ngay cả khi nguồn điện lưới gặp sự cố.

Bộ lưu điện

Showing all 14 results