Bảng tương tác Sharpeyes sản phẩm mang lại tính trực quan, sinh động trong giảng dạy

  • Với việc tích hợp các phần mềm đi kèm theo mỗi model, ngay sau khi cài đặt và setup bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cách đơn giản và dễ dàng.
  • Bảng tương tác Sharpeyes có giá thành thấp, khả năng làm việc ổn định và độ bền cao.
  • Bảng tương tác SharpeyesThe NoKeyMouse cho phép thao tác bởi chuột khi nhấn lên bề mặt bảng, khả năng nhận dạng chữ viết tay, âm thanh với file MP3,…

bảng tương tác Sharpeyes

Showing all 1 results