Tag Archives: thi cong co dien

Hệ thống quản lý tòa nhà BMS-IBMS

Hệ thống quản lý tòa nhà BMS-IBMS 1. Tổng quan hệ thống quản lý tòa nhà BMS-IBMS Trong những năm gần đây, rất nhiều các cao ốc đang được xây dựng tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Việc quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, năng lượng, thời […]