Dịch vụ sửa chữa máy chiếu

Sửa chữa máy chiếu giá rẻ đảm bảo chất lượng. Tân Hòa phát cung cấp dịch vụ sửa chữa máy chiếu uy tín và nhanh chóng.

Công ty Tân Hòa Phát sửa chữa tất cả máy chiếu bị hỏng. Khi máy chiếu của Quý Khách Hàng bị lỗi, không sử dụng được xin vui lòng liên hệ với Tân Hòa Phát, hotline:0439995438 – 0982290228 để được hỗ trợ tốt nhất.

Sửa chữa máy chiếu Hitachi với một số model điển hình

Sửa máy chiếu Hitachi CP-A100, Hitachi CP-A100J, Hitachi CP-A200, Hitachi CP-A200J, Hitachi CP-A220N, Hitachi CP-A300N, Hitachi CP-A300NJ, Hitachi CP-A300NM, Hitachi CP-A52, Hitachi CP-AW100N, Hitachi CP-AW250NJ, Hitachi CP-AW250NM, Hitachi CP-D10, Hitachi CP-DW10N, Hitachi CP-RX78, Hitachi CP-RX79, Hitachi CP-RX80, CP-SX12000, Hitachi CP-SX12000J, Hitachi CP-SX1350, Hitachi CP-SX635, Hitachi CP-WUX645N, Hitachi CP-WX11000, Hitachi CP-WX11000J, Hitachi CP-WX3011N, Hitachi CP-WX3014WN, Hitachi CP-WX4021N, Hitachi CP-WX410, Hitachi CP-WX410J, Hitachi CP-WX625, Hitachi CP-X10000, Hitachi CP-X10000J, Hitachi CP-X2011, Hitachi CP-X2011N, Hitachi CP-X2511, Hitachi CP-X2511N, Hitachi CP-X2514WN, Hitachi CP-X2520, Hitachi CP-X3011, Hitachi CP-X3011N, Hitachi CP-X3014WN, Hitachi CP-X3020, Hitachi CP-X308, Hitachi CP-X308J, Hitachi CP-X4011N, Hitachi CP-X4014WN, Hitachi CP-X4020, Hitachi CP-X4021N, Hitachi CP-X417, Hitachi CP-X417J, Hitachi CP-X450, Hitachi CP-X450J, Hitachi CP-X467, Hitachi CP-X5021N, Hitachi CP-X608, Hitachi CP-X615, Hitachi CP-X705, Hitachi CP-X809, Hitachi CP-X809J, Hitachi CPWX8, Hitachi CPX3, Hitachi CPX4, Hitachi CPX5, Hitachi CPX5J, Hitachi CPX8, Hitachi CPX9, Hitachi ED-A111, Hitachi HDPJ52, Hitachi iPJ-AW250N, Hitachi PJ-LC9, Hitachi PJ-TX100, Hitachi CP-L300, Hitachi CP-L500, Hitachi CP-L500A, Hitachi CP-L540, Hitachi CP-L550, Hitachi CP-L750, Hitachi CP-L850W, Hitachi CP-RS56, Hitachi CP-RS56+, Hitachi CP-RS57, Hitachi CP-RX60, Hitachi CP-RX60Z, Hitachi CP-RX61, Hitachi CP-RX61+, Hitachi CP-RX70, Hitachi CP-S210, Hitachi CP-S220W, Hitachi CP-S225WA, Hitachi CP-S225WT, Hitachi CP-S235, Hitachi CP-S240, Hitachi CP-S245, Hitachi CP-S310W, Hitachi CP-S317W, Hitachi CP-S318, Hitachi CP-S335, Hitachi CP-S370W, Hitachi CP-S420, Hitachi CP-S830, Hitachi CP-S833, Hitachi CP-S840W, Hitachi CP-S845W, Hitachi CP-S860W, Hitachi CP-SX1350J, Hitachi CP-SX1350W, Hitachi CP-SX5500W, Hitachi CP-SX5600, Hitachi CP-X1, Hitachi CP-X1200, Hitachi CP-X1230, Hitachi CP-X1250, Hitachi CP-X1250J, Hitachi CP-X1250W, Hitachi CP-X200, Hitachi CP-X201, Hitachi CP-X2010, Hitachi CP-X2010N, Hitachi CP-X205, Hitachi CP-X206, Hitachi CP-X250, Hitachi CP-X251, Hitachi CP-X2510, Hitachi CP-X2510E, Hitachi CP-X2510EN,Hitachi CP-X2510N, Hitachi CP-X253, Hitachi CP-X254, Hitachi CP-X255, Hitachi CP-X256, Hitachi CP-X260, Hitachi CP-X264, Hitachi CP-X265, Hitachi CP-X268, Hitachi CP-X268A, Hitachi CP-X270W, Hitachi CP-X275, Hitachi CP-X275WT, Hitachi CP-X300, Hitachi CP-X301, Hitachi CP-X3010, Hitachi CP-X3010E, Hitachi CP-X3010EN, Hitachi CP-X3010N, Hitachi CP-X3010Z, Hitachi CP-X305, Hitachi CP-X306, Hitachi CP-X320W, Hitachi CP-X325, Hitachi CP-X327W, hitachi CP-X328, Hitachi CP-X340, Hitachi CP-X345, Hitachi CP-X380W, Hitachi CP-X385W, Hitachi CP-X385WT, Hitachi CP-X400, Hitachi CP-X400J, Hitachi CP-X401, Hitachi CP-X430, Hitachi CP-X430W,Hitachi CP-X440, Hitachi CP-X443,Hitachi CP-X444, Hitachi CP-X445, Hitachi CP-X505, Hitachi CP-X600, Hitachi CP-X602, Hitachi CP-X605, Hitachi CP-X605J, Hitachi CP-X605W, Hitachi CP-X608J, Hitachi CP-X608W, Hitachi CP-X807, Hitachi CP-X807J, Hitachi CP-X870, Hitachi CP-X880, Hitachi CP-X885, Hitachi CP-X935W, Hitachi CP-X938, Hitachi CP-X940W, Hitachi CP-X950, Hitachi CP-X955W, Hitachi CP-X958, Hitachi CP-X960WA, Hitachi CP-X970W,Hitachi CP-X980W, Hitachi CP-X985W, Hitachi CP-X990W, Hitachi CP-X995, Hitachi CPX1, Hitachi CPX1J, Hitachi CPX2, Hitachi ED-A100, Hitachi ED-A101, Hitachi ED-A110, Hitachi ED-A220NM, Hitachi ED-AW100N, Hitachi ED-AW110N, Hitachi ED-D10N, Hitachi ED-D11N, Hitachi ED-S3170, Hitachi ED-S3350, Hitachi ED-X10, Hitachi ED-X12, Hitachi ED-X20, Hitachi ED-X22, Hitachi ED-X30, Hitachi ED-X32, Hitachi ED-X3250, Hitachi ED-X3270, Hitachi ED-X3280, Hitachi ED-X33, Hitachi ED-X3400, Hitachi ED-X3450, Hitachi ED-X40, Hitachi ED-X42, Hitachi ED-X8250,Hitachi ED-X8255, Hitachi EDPJ32, Hitachi Home-1, Hitachi Performa CP-RS55, Hitachi PJ-LC7, Hitachi PJ-TX10,Hitachi PJ-TX200, Hitachi PJ-TX200J, Hitachi PJ-TX200W, Hitachi PJ-TX300, Hitachi PJLC2001, Hitachi PJLC5 …

Sửa chữa máy chiếu Optoma:

Sửa máy chiếu Optoma DS211, Optoma DS316, Optoma DS316L, Optoma DS326, Optoma DS512, Optoma DS550, Optoma DW318, Optoma DX211, Optoma DX319p, Optoma DX550, Optoma DX606i, Optoma DX606VB, Optoma DX609, Optoma DX609i, Optoma DX626, Optoma EH1060, Optoma EH1060i, Optoma EP1080, Optoma EP1691i, Optoma EP7155i, Optoma EP721i, Optoma EP727i, Optoma EP728i, Optoma EP782, Optoma EP782W, Optoma EP783, Optoma EP783L, Optoma EP783S, Optoma ES515, Optoma ES521,
Optoma ES522, Optoma ES523ST, Optoma ES526, Optoma ES526L, Optoma EW1691e, Optoma EW330e, Optoma EW531, Optoma EW533ST, Optoma EW605ST, Optoma EW628, Optoma EW762, Optoma EW766, Optoma EW766W, Optoma EW775, Optoma EX330e, Optoma EX521, Optoma EX531, Optoma EX531p, Optoma EX532, Optoma EX536, Optoma EX536L, Optoma EX538, Optoma EX539, Optoma EX542i, Optoma EX605ST, Optoma EX610ST, Optoma EX612, Optoma EX7155e, Optoma EX762, Optoma EX765W, Optoma EX774, Optoma EX774N, Optoma EX779, Optoma HD20-LV, Optoma HD600X, Optoma HD67, Optoma HD67N, Optoma HD700X, Optoma HD7200, Optoma HD82, Optoma HD8200, Optoma HD87, Optoma HW536, Optoma ML500, Optoma Neo-i, Optoma Pico PK-101, Optoma PK102, Optoma PK120, Optoma PK201, Optoma PK301, Optoma PK320, Optoma PKA21, Optoma PRO160S, Optoma PRO350W, Optoma PRO360W, Optoma PT100, Optoma TH1020, Optoma TH1060P, Optoma TH7500, Optoma TS526, Optoma TS551, Optoma TW6000, Optoma TW610ST, Optoma TW615- 3D, Optoma TW675UTi-3D, Optoma TW775, Optoma TX536, Optoma TX610ST, Optoma TX665UST-3D, Optoma TX665UTiM-3D, Optoma TX7156, Optoma TX779P-3D, Optoma TX785, Optoma GT100, Optoma GT360, Optoma GT700, Optoma GT720, Optoma GT750, Optoma GT750E, Optoma HD180, Optoma HD20, Optoma HD200X, Optoma HD2200, Optoma HD300X, Optoma HD33, Optoma HD3300, Optoma HD65, Optoma HD66, Optoma HD6700, Optoma HD70, Optoma HD71, Optoma HD83, Optoma HD8300, Optoma HD86, Optoma HD8600, Optoma HT1200, Optoma PRO260X, Optoma PT105, Optoma TX7000, Optoma EP7155, Optoma EW330, Optoma EX330, Optoma TW1692, Optoma TW330, Optoma TX330, Optoma DS216, Optoma DS219, Optoma DS317, Optoma DX606v, Optoma DX617, Optoma DX621, Optoma DX623, Optoma EH1020, Optoma EP1691, Optoma EP721, Optoma EP727, Optoma EP728, Optoma EP761, Optoma EW1610, Optoma EW536, Optoma EW610ST, Optoma PRO150S, Optoma PRO250X, Optoma TH1060, Optoma TW536, Optoma TW762, Optoma TX542-3D, Optoma TX612, Optoma TX615, Optoma TX762, Optoma TX779, Optoma EH2060, Optoma EX525ST, Optoma EX542, Optoma EX615, Optoma EX765, Optoma EX785, Optoma TW675UTiM-3D, Optoma TW766W, Optoma TWR1693, Optoma TX1080, Optoma TX665UTi-3D, Optoma TX765W, Optoma TX778W, Optoma TXR774, Optoma TX542, Optoma TX783, Optoma DNX0503, Optoma DS302, Optoma DS303, Optoma DS305, Optoma DS305R, Optoma DS306, Optoma DS306i, Optoma DS309, Optoma DS309i, Optoma DSV0502, Optoma DX319, Optoma DX602, Optoma DX603, Optoma DX605R, Optoma DX606, Optoma DX607, Optoma DX608, Optoma DX733, Optoma EP1690, Optoma EP500, Optoma EP540, Optoma EP550, Optoma EP580, Optoma EP585, Optoma EP600, Optoma EP610H, Optoma EP615H, Optoma EP700, Optoma EP702, Optoma EP705H, Optoma EP706, Optoma EP706S, Optoma EP707, Optoma EP708, Optoma EP709, Optoma EP709S, Optoma EP710, Optoma EP7150, Optoma EP715H, Optoma EP716,
Optoma EP716P, Optoma EP716R, Optoma EP718, Optoma EP719, Optoma EP719H, Optoma EP719P, Optoma EP719R, Optoma EP720, Optoma EP720i, Optoma EP723, Optoma EP725, Optoma EP726, Optoma EP726i, Optoma EP729, Optoma EP730, Optoma EP731, Optoma EP732, Optoma EP732H, Optoma EP735, Optoma EP737, Optoma EP738, Optoma EP739, Optoma EP739H, Optoma EP741, Optoma EP745, Optoma EP747, Optoma EP749, Optoma EP750, Optoma EP751, Optoma EP752, Optoma EP753, Optoma EP755, Optoma EP756, Optoma EP757, Optoma EP758, Optoma EP759, Optoma EP763, Optoma EP770, Optoma EP771, Optoma EP772, Optoma EP773, Optoma EP774, Optoma EP776, Optoma EP776W, Optoma EP780, Optoma EP781, Optoma EP910, Optoma ES520, Optoma EW674, Optoma EW674N, Optoma EX530, ptoma EX540, Optoma GT-3000, Optoma GT-7000, Optoma H27, Optoma H30, Optoma H30A, Optoma H31, Optoma H50, Optoma H55, Optoma H56, Optoma H57, Optoma H76, Optoma H77, Optoma H78DC3, Optoma H79, Optoma HD7100, Optoma HD72, Optoma HD72i, Optoma HD73, Optoma HD7300, Optoma HD75, Optoma HD80, Optoma HD80-LV, Optoma HD8000, Optoma HD8000-LV, Optoma HD800X, Optoma HD800XLV, Optoma HD803, Optoma HD803-LV, Optoma HD806, Optoma HD806-ISF, Optoma HD808, Optoma HD81, Optoma HD81-LV, Optoma Movie Time DV100, Optoma MovieTime DV10, Optoma MovieTime DV11, Optoma MovieTime DVD100, Optoma PK100, Optoma TS350, Optoma TS400, Optoma TS721, Optoma TS725, Optoma TX1692, Optoma TX650, Optoma TX700, Optoma TX7155, Optoma TX727, Optoma TX728, Optoma TX735, Optoma TX761, Optoma TX763, Optoma TX770, Optoma TX771, Optoma TX773, Optoma TX774, Optoma TX775, Optoma TX776, Optoma TX780, Optoma TX782, Optoma TX782W, Optoma TX800, Optoma XB1000

Sửa chữa máy chiếu Infocus:

Sửa máy chiếu Infocus Learn Big IN3104EP, Infocus ScreenPlay SP8602, Infocus ScreenPlay SP8604, Infocus SP8600, Infocus IN102, Infocus IN104, Infocus IN105, Infocus IN112, Infocus IN114, Infocus IN116, Infocus IN124, Infocus IN126, Infocus IN146, Infocus IN1110, Infocus IN1112, Infocus Work Big IN1100, Infocus Work Big IN1102, Infocus IN1501, Infocus IN1503, Infocus IN2112, Infocus IN2114, Infocus IN2116, Infocus Work Big IN2102, Infocus IN3114, Infocus IN3116, Infocus Work Big IN3102, Infocus IN3902, Infocus IN3904, Infocus IN3914, Infocus IN3916, Infocus IN5110, Infocus Work Big IN5102, Infocus Work Big IN5104, Infocus Work Big IN5108, Infocus IN5122, Infocus IN5124, Infocus IN5302, Infocus IN5304, Infocus IN5312, Infocus IN5314, Infocus IN5502, Infocus IN5502L, Infocus IN5532, Infocus IN5532L, Infocus IN5533, Infocus IN5533L, Infocus IN5535, Infocus IN5535L, Infocus Coach Edition LP120, Infocus DepthQ, Infocus IN5504, Infocus IN5504L, Infocus IN5534, Infocus IN5534L, Infocus IN76-RE, Infocus Learn Big IN2102EP, Infocus Learn Big IN2104EP, Infocus Learn Big IN2106EP, Infocus Learn Big IN24EP, Infocus Learn Big IN26+EP, Infocus Learn Big IN34EP, Infocus Learn Big IN35WEP, Infocus Learn Big IN37EP, Infocus Learn Big XS1, Infocus LitePro, Infocus LiteProLS, Infocus LP1000, Infocus LP1000B, Infocus LP120, Infocus LP1200, Infocus LP130, Infocus LP210, Infocus LP220, Infocus LP225, Infocus LP240, Infocus LP250, Infocus LP260, Infocus LP280, Infocus LP290, Infocus LP330, Infocus LP335, Infocus LP340, Infocus LP340B, Infocus LP350, Infocus LP350G, Infocus LP400, Infocus LP420, Infocus LP425, Infocus LP425z, Infocus LP425zb, Infocus LP435z, Infocus LP500, Infocus LP530, Infocus LP540, Infocus LP550, Infocus LP550LS, Infocus LP560, Infocus LP570, Infocus LP570LS, Infocus LP580, Infocus LP580B, Infocus LP600, Infocus LP610, Infocus LP620, Infocus LP620-ZV, Infocus LP620V, Infocus LP630, Infocus LP640, Infocus LP650, Infocus LP690, Infocus LP70, Infocus LP70+, Infocus LP720, Infocus LP725, Infocus LP730, Infocus LP735, Infocus LP740, Infocus LP740B, Infocus LP750, Infocus LP755, Infocus LP760, Infocus LP770, Infocus LP790, Infocus LP790HB, Infocus LP800, Infocus LP810, Infocus LP815, Infocus LP820, Infocus LP840, Infocus LP850, Infocus LP860, Infocus LP920, Infocus LP925, Infocus LP930, Infocus LS110, Infocus LS700, Infocus Play Big IN1, Infocus Play Big IN72, Infocus Play Big IN74, Infocus Play Big IN74EX, Infocus Play Big IN76, Infocus Play Big IN78, Infocus Play Big IN78EX, Infocus Play Big IN80, Infocus Play Big IN81, Infocus Play Big IN82, Infocus Play Big IN83, Infocus Play Big X10, Infocus Play Big X9, Infocus RP10s, Infocus RP10x, Infocus ScreenPlay 110, Infocus ScreenPlay 4800, Infocus ScreenPlay 4805, Infocus ScreenPlay 5000, Infocus ScreenPlay 5700, Infocus Screenplay 7200, Infocus ScreenPlay 7205, Infocus ScreenPlay 7210, Infocus ScreenPlay 777, Infocus Work Big IN10, Infocus Work Big IN12, Infocus Work Big IN15, Infocus Work Big IN2104, Infocus Work Big IN2106, Infocus Work Big IN24, Infocus Work Big IN24+, Infocus Work Big IN24+EP, Infocus Work Big IN26, Infocus Work Big IN26+, Infocus Work Big IN3104, Infocus Work Big IN3106, Infocus Work Big IN3108, Infocus Work Big IN32, Infocus Work Big IN34, Infocus Work Big IN35, Infocus Work Big IN35W, Infocus Work Big IN36, Infocus Work Big IN37, Infocus Work Big IN38, Infocus Work Big IN39, Infocus Work Big IN42, Infocus Work Big IN42+, Infocus Work Big IN5106, Infocus Work Big IN65, Infocus Work Big IN65W, Infocus Work Big IN67, Infocus Work Big LP80C, Infocus Work Big LP90, Infocus X1, Infocus X15, Infocus X16, Infocus X17, Infocus X1a, Infocus X2, Infocus X3, Infocus X6, Infocus X7, Infocus X8

Sửa chữa máy chiếu Mitsubishi:

Sửa máy chiếu Mitsubishi EW230U-ST, Mitsubishi EW270U, Mitsubishi EX200U, Mitsubishi EX240U, Mitsubishi FD630U, Mitsubishi FD630U-G, Mitsubishi FL6900U, Mitsubishi FL7000LU, Mitsubishi FL7000U, Mitsubishi HC1100, Mitsubishi HC3200, Mitsubishi HC3800, Mitsubishi HC3900, Mitsubishi HC4000, Mitsubishi HC6800, Mitsubishi HC7000, Mitsubishi HC7000U, Mitsubishi HC7800D, Mitsubishi HC9000D, Mitsubishi LPV-HC3800, Mitsubishi LVP-FD630, Mitsubishi LVP-FL7000, Mitsubishi LVP-HC4000, Mitsubishi LVP-MH2850, Mitsubishi LVP-UD8400, Mitsubishi LVP-WD3300, Mitsubishi LVP-WD620, Mitsubishi LVP-WD8200, Mitsubishi LVP-WL639, Mitsubishi LVP-WL6700, Mitsubishi LVP-XD250, Mitsubishi LVP-XD250ST, Mitsubishi LVP-XD280, Mitsubishi LVP-XD3200, Mitsubishi LVP-XD500U-ST, Mitsubishi LVP-XD600, Mitsubishi LVP-XD8000, Mitsubishi LVP-XD8100, Mitsubishi LVP-XD95, Mitsubishi LVP-XD95ST, Mitsubishi LVP-XL2550, Mitsubishi LVP-XL6600, Mitsubishi MH2850U, Mitsubishi SD220U, Mitsubishi UD8400U, Mitsubishi WD3300U, Mitsubishi WD380U-EST, Mitsubishi WD570U, Mitsubishi WD620U, Mitsubishi WD620U-G, Mitsubishi WD8200LU, Mitsubishi WD8200U, Mitsubishi WL2650U, Mitsubishi WL6700LU, Mitsubishi WL6700U, Mitsubishi XD221U, Mitsubishi XD221U-G, Mitsubishi XD221U-ST, Mitsubishi XD250U, Mitsubishi XD250U-G, Mitsubishi XD250U-ST, Mitsubishi XD280U, Mitsubishi XD280U-G, Mitsubishi XD3200U, Mitsubishi XD3500U, Mitsubishi XD360U-EST, Mitsubishi XD380U-EST, Mitsubishi XD550U, Mitsubishi XD560U, Mitsubishi XD600U, Mitsubishi XD600U-G, Mitsubishi XD8100LU, Mitsubishi XD8100U, Mitsubishi XL1550U, Mitsubishi XL2550U, Mitsubishi XL6500LU, Mitsubishi XL6500U, Mitsubishi XL6600LU, Mitsubishi XL6600U, Mitsubishi Diamond 3D, Mitsubishi ES100U, Mitsubishi EX100U, Mitsubishi EX10U, Mitsubishi EX270U, Mitsubishi EX51U, Mitsubishi EX52U, Mitsubishi EX53E, Mitsubishi EX53U, Mitsubishi HC100, Mitsubishi HC1500, Mitsubishi HC1600, Mitsubishi HC2, Mitsubishi HC2000, Mitsubishi HC3, Mitsubishi HC3000, Mitsubishi HC3000U, Mitsubishi HC3100, Mitsubishi HC4900, Mitsubishi HC4900W, Mitsubishi HC5000, Mitsubishi HC5000BL, Mitsubishi HC5500, Mitsubishi HC6000, Mitsubishi HC6000BL, Mitsubishi HC6500, Mitsubishi HC6500U, Mitsubishi HC7000GT, Mitsubishi HC900, Mitsubishi HC900E, Mitsubishi HC900U, Mitsubishi HC910, Mitsubishi HD1000U, Mitsubishi HD4000, Mitsubishi HD4000U, Mitsubishi HD8000, Mitsubishi HD8000U, Mitsubishi HL2750U, Mitsubishi HL650U, Mitsubishi LVP-ES100, Mitsubishi LVP-EX100, Mitsubishi LVP-HC6000, Mitsubishi LVP-PK20, Mitsubishi LVP-S120, Mitsubishi LVP-S250, Mitsubishi LVP-SA51, Mitsubishi LVP-SD10, Mitsubishi LVP-SD110, Mitsubishi LVP-SD110R, Mitsubishi LVP-SD205, Mitsubishi LVP-SD205R, Mitsubishi LVP-SD206, Mitsubishi LVP-SD210, Mitsubishi LVP-SE1, Mitsubishi LVP-SE2, Mitsubishi LVP-SL1, Mitsubishi LVP-SL2, Mitsubishi LVP-SL4, Mitsubishi LVP-SL4S, Mitsubishi LVP-WD510, Mitsubishi LVP-X200, Mitsubishi LVP-X30U, Mitsubishi LVP-X390, Mitsubishi LVP-X490, Mitsubishi LVP-X500, Mitsubishi LVP-X50U, Mitsubishi LVP-X70B, Mitsubishi LVP-X70U, Mitsubishi LVP-X80, Mitsubishi LVP-XD10, Mitsubishi LVP-XD1000, Mitsubishi LVP-XD110, Mitsubishi LVP-XD110R, Mitsubishi LVP-XD200, Mitsubishi LVP-XD2000, Mitsubishi LVP-XD205, Mitsubishi LVP-XD205R, Mitsubishi LVP-XD206, Mitsubishi LVP-XD211, Mitsubishi LVP-XD300, Mitsubishi LVP-XD350, Mitsubishi LVP-XD400, Mitsubishi LVP-XD430, Mitsubishi LVP-XD450, Mitsubishi LVP-XD460, Mitsubishi LVP-XD480, Mitsubishi LVP-XD490, Mitsubishi LVP-XD50, Mitsubishi LVP-XD510, Mitsubishi LVP-XD520, Mitsubishi LVP-XD530, Mitsubishi LVP-XD60, Mitsubishi LVP-XL1, Mitsubishi LVP-XL1X, Mitsubishi LVP-XL2, Mitsubishi LVP-XL25, Mitsubishi LVP-XL30, Mitsubishi LVP-XL4, Mitsubishi LVP-XL5, Mitsubishi LVP-XL5900, Mitsubishi LVP-XL5950, Mitsubishi LVP-XL5950L, Mitsubishi LVP-XL650, Mitsubishi PK-10 Pocket Projector, Mitsubishi PK-10SD, Mitsubishi PK20, Mitsubishi S120, Mitsubishi S120U, Mitsubishi S250, Mitsubishi S250U, Mitsubishi S290U, Mitsubishi S490U, Mitsubishi S50U, Mitsubishi S50UX, Mitsubishi SA51, Mitsubishi SA51U, Mitsubishi SD105U, Mitsubishi SD10U, Mitsubishi SD110R, Mitsubishi SD110U, Mitsubishi SD200U, Mitsubishi SD205R, Mitsubishi SD205U, Mitsubishi SD206U, Mitsubishi SD210U, Mitsubishi SD420U, Mitsubishi SD430U, Mitsubishi SD510U, Mitsubishi SE1U, Mitsubishi SE2U, Mitsubishi SL1U, Mitsubishi SL25U, Mitsubishi SL2U, Mitsubishi SL4SU, Mitsubishi SL4U, Mitsubishi SL6U, Mitsubishi WD2000, Mitsubishi WD2000U, Mitsubishi WD500U-ST, Mitsubishi WD510U, Mitsubishi WD510U-G, Mitsubishi WL639U, Mitsubishi X100, Mitsubishi X100U, Mitsubishi X120, Mitsubishi X200A, Mitsubishi X250, Mitsubishi X30, Mitsubishi X300, Mitsubishi X390, Mitsubishi X390U, Mitsubishi X400, Mitsubishi X400U, Mitsubishi X490U, Mitsubishi X50, Mitsubishi X500U, Mitsubishi X70BU, Mitsubishi X70UX, Mitsubishi X80U, Mitsubishi XD1000U, Mitsubishi XD10U, Mitsubishi XD110R, Mitsubishi XD110U, Mitsubishi XD2000U, Mitsubishi XD200U, Mitsubishi XD205R, Mitsubishi XD205U, Mitsubishi XD205U-G, Mitsubishi XD206U, Mitsubishi XD206U-G, Mitsubishi XD20a, Mitsubishi XD210U, Mitsubishi XD211U, Mitsubishi XD300U, Mitsubishi XD350U, Mitsubishi XD400U, Mitsubishi XD420U, Mitsubishi XD430U, Mitsubishi XD435U, Mitsubishi XD435U-G, Mitsubishi XD450U, Mitsubishi XD460U, Mitsubishi XD470U, Mitsubishi XD470U-G, Mitsubishi XD480U, Mitsubishi XD490U, Mitsubishi XD500U, Mitsubishi XD500U-G, Mitsubishi XD500U-ST, Mitsubishi XD50U, Mitsubishi XD510U, Mitsubishi XD510U-G, Mitsubishi XD520U, Mitsubishi XD520U-G, Mitsubishi XD530E, Mitsubishi XD530U, Mitsubishi XD60U, Mitsubishi XD70U, Mitsubishi XD80U, Mitsubishi XD90U, Mitsubishi XD95U, Mitsubishi XL1U, Mitsubishi XL1XU, Mitsubishi XL25U, Mitsubishi XL2U, Mitsubishi XL30U, Mitsubishi XL4U, Mitsubishi XL550U, Mitsubishi XL5900LU, Mitsubishi XL5900U, Mitsubishi XL5950LU, Mitsubishi XL5950U, Mitsubishi XL5980LU, Mitsubishi XL5980U, Mitsubishi XL5U, Mitsubishi XL650U, Mitsubishi XL6U, Mitsubishi XL8U, Mitsubishi XL8U, Mitsubishi XL9U

Sửa chữa máy chiếu Panasonic:

Sửa máy chiếu Panasonic PT-AE4000, Panasonic PT-AE4000E, Panasonic PT-AE4000U, PT-AE7000E, Panasonic PT-AE7000U, Panasonic PT-AH1000, Panasonic PT-AR100U, Panasonic PT-AT5000, Panasonic PT-AX200, Panasonic PT-AX200E, Panasonic PT-AX200U, Panasonic PT-D12000, Panasonic PT-D12000C, Panasonic PT-D12000E, Panasonic PT-D12000U, Panasonic PT-D6000ELS, Panasonic PT-D6000ES, Panasonic PT-D6000LS, Panasonic PT-D6000S, Panasonic PT-D6000ULS, Panasonic PT-D6000US, Panasonic PT-DS100X,Panasonic PT-DS8500,Panasonic PT-DS8500U, Panasonic PT-DW100,Panasonic PT-DW530U, Panasonic PT-DW6300ELS, Panasonic PT-DW6300ES, Panasonic PT-DW6300LS, Panasonic PT-DW6300S, Panasonic PT-DW6300ULS, Panasonic PT-DW6300US, Panasonic PT-DW730UK, Panasonic PT-DW730ULK, Panasonic PT-DW730ULS, Panasonic PT-DW730US, Panasonic PT-DW8300, Panasonic PT-DW8300U, Panasonic PT-DW90X, Panasonic PT-DX500U, Panasonic PT-DX800UK, Panasonic PT-DX800ULK, Panasonic PT-DX800ULS, Panasonic PT-DX800US, Panasonic PT-DZ110X, Panasonic PT-DZ110XE, Panasonic PT-DZ12000, Panasonic PT-DZ12000C, Panasonic PT-DZ12000E, Panasonic PT-DZ12000U, Panasonic PT-DZ570U, Panasonic PT-DZ6700, Panasonic PT-DZ6700E, Panasonic PT-DZ6700EL, Panasonic PT-DZ6700L, Panasonic PT-DZ6700U, Panasonic PT-DZ6700UL, Panasonic PT-DZ6710, Panasonic PT-DZ6710E, Panasonic PT-DZ6710EL, Panasonic PT-DZ6710L, Panasonic PT-DZ6710U, Panasonic PT-DZ6710UL, Panasonic PT-DZ8700U, Panasonic PT-EX16KU, Panasonic PT-F300, Panasonic PT-F300E, Panasonic PT-F300NT, Panasonic PT-F300NTE, Panasonic PT-F300NTU, Panasonic PT-F300U, Panasonic PT-FW300, Panasonic PT-FW300E, Panasonic PT-FW300NT, Panasonic PT-FW300NTE, Panasonic PT-FW300NTU, Panasonic PT-FW300U, Panasonic PT-FW430, Panasonic PT-FW430U, Panasonic PT-FX400U, Panasonic PT-LB1, Panasonic PT-LB1EA, , Panasonic PT-LB1VEA, Panasonic PT-LB2, Panasonic PT-LB2EA, Panasonic PT-LB2U, Panasonic PT-LB2VEA, Panasonic PT-LB3, Panasonic PT-LB3U, Panasonic PT-LB78, Panasonic PT-LB78U, Panasonic PT-LB78VU, Panasonic PT-LB90NTU, Panasonic PT-LB90U, Panasonic PT-PX960, Panasonic PT-PX970, Panasonic Panasonic PT-PX980NT, Panasonic PT-ST10, Panasonic PT-ST10EA, Panasonic PT-ST10U, Panasonic PT-VW330U, Panasonic PT-VX400NTU, Panasonic PT-VX400U, Panasonic PT-AE1000, Panasonic PT-AE1000E, Panasonic PT-AE1000U, Panasonic PT-AE100U, Panasonic PT-AE2000, Panasonic PT-AE2000E, Panasonic PT-AE2000U, Panasonic PT-AE200U, Panasonic PT-AE3000, Panasonic PT-AE3000C, Panasonic PT-AE3000E, Panasonic PT-AE3000U, Panasonic PT-AE300U, Panasonic PT-AE500U, Panasonic PT-AE700U, Panasonic PT-AE900E, Panasonic PT-AE900U, Panasonic PT-AX100, Panasonic PT-AX100E, Panasonic PT-AX100U, Panasonic PT-BW10NT, Panasonic PT-BX10, Panasonic PT-BX100NT, Panasonic PT-BX20, Panasonic PT-BX20NT, Panasonic PT-D10000, Panasonic PT-D10000C, Panasonic PT-D10000E, Panasonic PT-D10000U, Panasonic PT-D3500, Panasonic PT-D3500E, Panasonic PT-D3500U, Panasonic PT-D4000, Panasonic PT-D4000E, Panasonic PT-D4000U, Panasonic PT-D5500U, Panasonic PT-D5500UL, Panasonic PT-D5600, Panasonic PT-D5600E, Panasonic PT-D5600U, Panasonic PT-D5600UL, Panasonic PT-D5700, Panasonic PT-D5700E, Panasonic PT-D5700EL, Panasonic PT-D5700U, Panasonic PT-D5700UL, Panasonic PT-D7, Panasonic PT-D7500U, Panasonic PT-D7600U, Panasonic PT-D7700, Panasonic PT-D7700C-K, Panasonic PT-D7700E, Panasonic PT-D7700U, Panasonic PT-D8500E, Panasonic PT-D8500U, Panasonic PT-D8600E, Panasonic PT-D8600U, Panasonic PT-D9500U, Panasonic PT-D9510U, Panasonic PT-D9600U,Panasonic PT-D9610, Panasonic PT-D9610U, Panasonic PT-D995U, Panasonic PT-DW10000, Panasonic PT-DW10000C, Panasonic PT-DW10000E, Panasonic PT-DW10000U, Panasonic PT-DW100U, Panasonic PT-DW100X, Panasonic PT-DW5000, Panasonic PT-DW5000L, Panasonic PT-DW5000U, Panasonic PT-DW5000UL, Panasonic PT-DW5100, Panasonic PT-DW5100E, Panasonic PT-DW5100EL, Panasonic PT-DW5100U, Panasonic PT-DW5100UL, Panasonic PT-DW7000, Panasonic PT-DW7000C-K, Panasonic PT-DW7000E, Panasonic PT-DW7000U, Panasonic PT-DW7000U-K, Panasonic PT-F100NTEA, Panasonic PT-F100NTU, Panasonic PT-F100U, Panasonic PT-F200, Panasonic PT-F200E, Panasonic PT-F200EA, Panasonic PT-F200NT, Panasonic PT-F200NTE, Panasonic PT-F200NTEA, Panasonic PT-F200NTU, Panasonic PT-F200U, Panasonic PT-FD400, Panasonic PT-FD570, Panasonic PT-FD570L, Panasonic PT-FDW510, Panasonic PT-FDW510L, Panasonic PT-FW100NT, Panasonic PT-FW100NTE, Panasonic PT-FW100NTEA, Panasonic PT-FW100NTU, Panasonic PT-FX400, Panasonic PT-L200U, Panasonic PT-L290U, Panasonic PT-L291U, Panasonic PT-L292U, Panasonic PT-L300U, Panasonic PT-L390U, Panasonic PT-L5, Panasonic PT-L500U, Panasonic PT-L501U, Panasonic PT-L501XU, Panasonic PT-L511U, Panasonic PT-L511XU, Panasonic PT-L520U, Panasonic PT-L555U, Panasonic PT-L556U, Panasonic PT-L557U, Panasonic PT-L592U, Panasonic PT-L595U, Panasonic PT-L597U, Panasonic PT-L597UL, Panasonic PT-L6500E, Panasonic PT-L6500EL, Panasonic PT-L6500U, Panasonic PT-L6500UL, Panasonic PT-L6510U, Panasonic PT-L6510UL, Panasonic PT-L6600E, Panasonic PT-L6600EL, Panasonic PT-L6600U, Panasonic PT-L6600UL, Panasonic PT-L701SDU, Panasonic PT-L701U, Panasonic PT-L701XSDU, Panasonic PT-L701XU, Panasonic PT-L711U, Panasonic PT-L711XNTU, Panasonic PT-L711XU, Panasonic PT-L720U, Panasonic PT-L730NTU, Panasonic PT-L735NTU, Panasonic PT-L735U, Panasonic PT-L750E, Panasonic PT-L750U, Panasonic PT-L757U, Panasonic PT-L758U, Panasonic PT-L759VU, Panasonic PT-L759XU, Panasonic PT-L780NTE, Panasonic PT-L780NTU, Panasonic PT-L780U, Panasonic PT-L795U, Panasonic PT-L797PWU, Panasonic PT-L797PWUL, Panasonic PT-L797PXU, Panasonic PT-L797PXUL, Panasonic PT-L797VU, Panasonic PT-L797VXU, Panasonic PT-LB10NTU, Panasonic PT-LB10SU, Panasonic PT-LB10SVU, Panasonic PT-LB10U, Panasonic PT-LB10VU, Panasonic PT-LB20NTU, Panasonic PT-LB20SU, Panasonic PT-LB20U, Panasonic PT-LB20VU, Panasonic PT-LB30NTU, Panasonic PT-LB30U, Panasonic PT-LB50NTEA, Panasonic PT-LB50NTU, Panasonic PT-LB50SEA, Panasonic PT-LB50SU, Panasonic PT-LB50U, Panasonic PT-LB51, Panasonic PT-LB51E, Panasonic PT-LB51EA, Panasonic PT-LB51NT, Panasonic PT-LB51NTE, Panasonic PT-LB51NTEA, Panasonic PT-LB51NTU, Panasonic PT-LB51SEA, Panasonic PT-LB51SU, Panasonic PT-LB51U, Panasonic PT-LB55EA, Panasonic PT-LB55NT, Panasonic PT-LB55NTEA, Panasonic PT-LB60EA, Panasonic PT-LB60NTEA, Panasonic PT-LB60NTU, Panasonic PT-LB60U, Panasonic PT-LB75, Panasonic PT-LB75E, Panasonic PT-LB75EA, Panasonic PT-LB75NT, Panasonic PT-LB75NTE, Panasonic PT-LB75NTEA, Panasonic PT-LB75NTU, Panasonic PT-LB75U, Panasonic PT-LB80, Panasonic PT-LB80E, Panasonic PT-LB80EA, Panasonic PT-LB80NT, Panasonic PT-LB80NTE, Panasonic PT-LB80NTEA, Panasonic PT-LB80NTU, Panasonic PT-LB80U, Panasonic PT-LC50U, Panasonic PT-LC55U, Panasonic PT-LC56U, Panasonic PT-LC75U, Panasonic PT-LC76U, Panasonic PT-LC80U, Panasonic PT-LM1U, Panasonic PT-LM2U, Panasonic PT-LT1A, Panasonic PT-LW80NT, Panasonic PT-LW80NTE, Panasonic PT-LW80NTEA, Panasonic PT-LW80NTU, Panasonic PT-P1SDC, Panasonic PT-P1SDEA, Panasonic PT-P1SDU, Panasonic PT-P2500, Panasonic PT-PW880NT, Panasonic PT-PX750, Panasonic PT-PX760, Panasonic PT-PX770, Panasonic PT-PX770NT, Panasonic PT-PX860, Panasonic PT-PX870NE, Panasonic PT-PX880NT, Panasonic PT-UX71, Panasonic PT-UX71NT, Panasonic PT-UX75, Panasonic PT-UX80NT, Panasonic PT-X500, Panasonic PT-X600, Panasonic TH-AE1000, Panasonic TH-AE2000, Panasonic TH-AE3000, Panasonic TH-AX100, Panasonic TH-D10000, Panasonic TH-D7700, Panasonic TH-DW10000, Panasonic TH-DW7000, Panasonic TH-LB60NT, Panasonic TH-P1SDU

Sửa chữa máy chiếu Sanyo:

Sửa máy chiếu Sanyo LP-ET30, Sanyo LP-HD2000, Sanyo LP-HF10000L, Sanyo LP-HF15000L, Sanyo LP-WF20, Sanyo LP-WK2500, Sanyo LP-WL2500, Sanyo LP-WL2500A, Sanyo LP-WM5500, Sanyo LP-WTC500L, Sanyo LP-WU3800, Sanyo LP-WXU30, Sanyo LP-WXU300, Sanyo LP-WXU700, Sanyo LP-XC56, Sanyo LP-XF1000, Sanyo LP-XF47, Sanyo LP-XK3010, Sanyo LP-XL51A, Sanyo LP-XM100, Sanyo LP-XM150, Sanyo LP-XP100L, Sanyo LP-XP200L, Sanyo LP-XTC50, Sanyo LP-XU106, Sanyo LP-XU115, Sanyo LP-XU116, Sanyo LP-XU300, Sanyo LP-XU301, Sanyo LP-XU305, Sanyo LP-XU350, Sanyo LP-XU355, Sanyo LP-XU4000, Sanyo LP-XW200, Sanyo LP-XW250, Sanyo LP-XW300, Sanyo LP-XW60, Sanyo LP-XW65, Sanyo LP-ZM5000, Sanyo PDG-DET100JL, Sanyo PDG-DET100L, Sanyo PDG-DHT100JL, Sanyo PDG-DHT100L, Sanyo PDG-DHT100WL, Sanyo PDG-DHT8000JL, Sanyo PDG-DHT8000L, Sanyo PDG-DSU30, Sanyo PDG-DWL100, Sanyo PDG-DWL2500, Sanyo PDG-DWL2500J, Sanyo PDG-DWT50JL,
Sanyo PDG-DXL100, Sanyo PDG-DXL2000, Sanyo PDG-DXT10, Sanyo PDG-DXT10JL, Sanyo PDG-DXT10L, Sanyo PLC-ET30L, Sanyo PLC-HF10000L, Sanyo PLC-HF15000L, Sanyo PLC-HP7000L, Sanyo PLC-WK2500, Sanyo PLC-WL2500, Sanyo PLC-WL2500A, Sanyo PLC-WL2503, Sanyo PLC-WL2503A, Sanyo PLC-WM4500, Sanyo PLC-WM4500L, Sanyo PLC-WM5500, Sanyo PLC-WM5500L, Sanyo PLC-WR251, Sanyo PLC-WTC500AL, Sanyo PLC-WTC500L, Sanyo PLC-WU3800, Sanyo PLC-WXU300, Sanyo PLC-WXU30A,
Sanyo PLC-WXU700A, Sanyo PLC-XC50, Sanyo PLC-XC56, Sanyo PLC-XD2200, Sanyo PLC-XD2600, Sanyo PLC-XF1000, Sanyo PLC-XF47, Sanyo PLC-XF71, Sanyo PLC-XK2200, Sanyo PLC-XK2600, Sanyo PLC-XK3010, Sanyo PLC-XL51, Sanyo PLC-XL51A, Sanyo PLC-XM100, Sanyo PLC-XM100L, Sanyo PLC-XM150, Sanyo PLC-XM150L, Sanyo PLC-XP100L, Sanyo PLC-XP200L, Sanyo PLC-XR201, Sanyo PLC-XR251, Sanyo PLC-XR301, Sanyo PLC-XTC50AL, Sanyo PLC-XTC50L, Sanyo PLC-XU106, Sanyo PLC-XU116, Sanyo PLC-XU3001, Sanyo PLC-XU300A, Sanyo PLC-XU301, Sanyo PLC-XU301A, Sanyo PLC-XU305, Sanyo PLC-XU305A, Sanyo PLC-XU350A, Sanyo PLC-XU355A, Sanyo PLC-XU4000, Sanyo PLC-XW300, Sanyo PLC-ZM5000, Sanyo PLC-ZM5000L, Sanyo PLV-80L, Sanyo PLV-HD100, Sanyo PLV-HD2000, Sanyo PLV-HD2000E, Sanyo PLV-HD2000N, Sanyo PLV-WF20, Sanyo PLV-Z4000, Sanyo PLV-Z700, Sanyo PLV-Z800, Sanyo LP-1000, Sanyo LP-2000, Sanyo LP-2200, Sanyo LP-2700, Sanyo LP-8000, Sanyo LP-8200, Sanyo LP-9000, Sanyo LP-9200, Sanyo LP-A3, Sanyo LP-A7, Sanyo LP-EF30, Sanyo LP-EF31, Sanyo LP-EF60, Sanyo LP-EF60A, Sanyo LP-HD10, Sanyo LP-HF1000L, Sanyo LP-SB100, Sanyo LP-SB100J, Sanyo LP-SB100JS, Sanyo LP-SB80, Sanyo LP-SG10, Sanyo LP-SG100, Sanyo LP-SG20, Sanyo LP-SG30, Sanyo LP-SG50, Sanyo LP-SG60, Sanyo LP-SG7, Sanyo LP-SL20, Sanyo LP-SU30, Sanyo LP-SU33, Sanyo LP-SU40, Sanyo LP-SU50, Sanyo LP-SU51, Sanyo LP-SU70, Sanyo LP-SW20, Sanyo LP-SW20A, Sanyo LP-SW30, Sanyo LP-SW35, Sanyo LP-SW36, Sanyo LP-SX2500, Sanyo LP-SX2500L, Sanyo LP-SX3000, Sanyo LP-SX3000L, Sanyo LP-SX3500L, Sanyo LP-UF10, Sanyo LP-UF15, Sanyo LP-V1, Sanyo LP-W1000, Sanyo LP-WF10, Sanyo LP-WP80, Sanyo LP-WXL46, LP-WXU10, Sanyo LP-XC10, Sanyo LP-XC50, Sanyo LP-XC55, Sanyo LP-XF30, Sanyo LP-XF31, Sanyo LP-XF35, Sanyo LP-XF40, Sanyo LP-XF41,
Sanyo LP-XF42, Sanyo LP-XF45, Sanyo LP-XF46, Sanyo LP-XF60, Sanyo LP-XF60A, Sanyo LP-XF70, Sanyo LP-XF71, Sanyo LP-XG10, Sanyo LP-XG100, Sanyo LP-XG110, Sanyo LP-XG120, Sanyo LP-XG1500, Sanyo LP-XG1500A, Sanyo LP-XG1500L, Sanyo LP-XG21, Sanyo LP-XG250, Sanyo LP-XG30, Sanyo LP-XG300, Sanyo LP-XG3000, Sanyo LP-XG3000L, Sanyo LP-XG350, Sanyo LP-XG500, Sanyo LP-XG5000, Sanyo LP-XG7, Sanyo LP-XG70, Sanyo LP-XG70D, Sanyo LP-XL15, Sanyo LP-XL40, Sanyo LP-XL45, Sanyo LP-XL50, Sanyo LP-XL51, Sanyo LP-XP40, Sanyo LP-XP41, Sanyo LP-XP45, Sanyo LP-XP46, Sanyo LP-XP51, Sanyo LP-XP55, Sanyo LP-XP56, Sanyo LP-XP57, Sanyo LP-XT10, Sanyo LP-XT15, Sanyo LP-XT16, Sanyo LP-XT20, Sanyo LP-XT20L, Sanyo LP-XT21, Sanyo LP-XT25, Sanyo LP-XT25L, Sanyo LP-XT35, Sanyo LP-XT35L, Sanyo LP-XU100, Sanyo LP-XU101, Sanyo LP-XU105, Sanyo LP-XU110, Sanyo LP-XU111, Sanyo LP-XU30, Sanyo LP-XU30J, Sanyo LP-XU31, Sanyo LP-XU33, Sanyo LP-XU35, Sanyo LP-XU37, Sanyo LP-XU38, Sanyo LP-XU40, Sanyo LP-XU47, Sanyo LP-XU48, Sanyo LP-XU50, Sanyo LP-XU51, Sanyo LP-XU55, Sanyo LP-XU56, Sanyo LP-XU61, Sanyo LP-XU73, Sanyo LP-XU74, Sanyo LP-XU75, Sanyo LP-XU78, Sanyo LP-XU83, Sanyo LP-XU84, Sanyo LP-XU86, Sanyo LP-XU87, Sanyo LP-XU88, Sanyo LP-XW20, Sanyo LP-XW20A, Sanyo LP-XW55, Sanyo LP-XW55A, Sanyo LP-Z1, Sanyo LP-Z1X, Sanyo LP-Z2, Sanyo LP-Z2, Sanyo LP-Z2000, Sanyo LP-Z3, Sanyo LP-Z3000, Sanyo LP-Z4, Sanyo LP-Z5, Sanyo LP-Z700, Sanyo PDG-DSU20, Sanyo PDG-DSU20B, Sanyo PDG-DSU20E, Sanyo PDG-DSU20N, Sanyo PDG-DSU21, Sanyo PDG-DSU21N, Sanyo PDG-DWT50L, Sanyo PLC-9000N, Sanyo PLC-EF10NZ, Sanyo PLC-EF10NZL, Sanyo PLC-EF12N, Sanyo PLC-EF12NL, Sanyo PLC-EF30N, Sanyo PLC-EF30NL, Sanyo PLC-EF31N, Sanyo PLC-EF31NL, Sanyo PLC-EF60, Sanyo PLC-EF60A, Sanyo PLC-SL20, Sanyo PLC-SP10, Sanyo PLC-SP20N, Sanyo PLC-SU07, Sanyo PLC-SU10, Sanyo PLC-SU20N, Sanyo PLC-SU22N, Sanyo PLC-SU25, Sanyo PLC-SU30, Sanyo PLC-SU31, Sanyo PLC-SU32, Sanyo PLC-SU33, Sanyo PLC-SU40, Sanyo PLC-SU50S, Sanyo PLC-SU51, Sanyo PLC-SU60, Sanyo PLC-SU70, Sanyo PLC-SW10, Sanyo PLC-SW15, Sanyo PLC-SW20, Sanyo PLC-SW20AR, Sanyo PLC-SW30, Sanyo PLC-SW35, Sanyo PLC-SW36, Sanyo PLC-UF10, Sanyo PLC-UF15, Sanyo PLC-WXE45, Sanyo PLC-WXE46A, Sanyo PLC-WXL46, Sanyo PLC-WXL46A, Sanyo PLC-WXU10, PLC-WXU10B, Sanyo PLC-WXU10E, Sanyo PLC-WXU10N, Sanyo PLC-WXU30, Sanyo PLC-WXU700, Sanyo PLC-XC50A, Sanyo PLC-XC55, Sanyo PLC-XE31, Sanyo PLC-XE33, Sanyo PLC-XE40, Sanyo PLC-XE50A, Sanyo PLC-XF10, Sanyo PLC-XF12N, Sanyo PLC-XF12NL, Sanyo PLC-XF20, Sanyo PLC-XF30N, Sanyo PLC-XF30NL, Sanyo PLC-XF31N, Sanyo PLC-XF31NL, Sanyo PLC-XF35N, Sanyo PLC-XF35NL, Sanyo PLC-XF40, Sanyo PLC-XF41, Sanyo PLC-XF42, Sanyo PLC-XF45, Sanyo PLC-XF46E, Sanyo PLC-XF46N, Sanyo PLC-XF60, Sanyo PLC-XF60A, Sanyo PLC-XF70, Sanyo PLC-XL20, Sanyo PLC-XL40, Sanyo PLC-XL45, Sanyo PLC-XL50, Sanyo PLC-XL50A, Sanyo PLC-XP10, Sanyo PLC-XP17, Sanyo PLC-XP18N, Sanyo PLC-XP20, Sanyo PLC-XP21N, Sanyo PLC-XP30, Sanyo PLC-XP40, Sanyo PLC-XP41, Sanyo PLC-XP41L, Sanyo PLC-XP45, Sanyo PLC-XP45L, Sanyo PLC-XP46, Sanyo PLC-XP46L, Sanyo PLC-XP50, Sanyo PLC-XP50L, Sanyo PLC-XP51, Sanyo PLC-XP51L, Sanyo PLC-XP55, Sanyo PLC-XP55L, Sanyo PLC-XP56, Sanyo PLC-XP56L, Sanyo PLC-XP57, Sanyo PLC-XP57L, Sanyo PLC-XT10, Sanyo PLC-XT10A, Sanyo PLC-XT11, Sanyo PLC-XT15, Sanyo PLC-XT15A, Sanyo PLC-XT16, Sanyo PLC-XT20, Sanyo PLC-XT20L, Sanyo PLC-XT21, Sanyo PLC-XT21L, Sanyo PLC-XT25, Sanyo PLC-XT25L, Sanyo PLC-XT35, Sanyo PLC-XT35L, Sanyo PLC-XU07, Sanyo PLC-XU10, Sanyo PLC-XU100, Sanyo PLC-XU101, Sanyo PLC-XU105, Sanyo PLC-XU110, Sanyo PLC-XU111, Sanyo PLC-XU115, Sanyo PLC-XU20, Sanyo PLC-XU21, Sanyo PLC-XU22N, Sanyo PLC-XU25, Sanyo PLC-XU25A, Sanyo PLC-XU30, Sanyo PLC-XU300, Sanyo PLC-XU31, Sanyo PLC-XU32, Sanyo PLC-XU33, Sanyo PLC-XU35, Sanyo PLC-XU350, Sanyo PLC-XU355, Sanyo PLC-XU36, Sanyo PLC-XU37, Sanyo PLC-XU38, Sanyo PLC-XU40, Sanyo PLC-XU41, Sanyo PLC-XU45, Sanyo PLC-XU46, Sanyo PLC-XU47, Sanyo PLC-XU48, Sanyo PLC-XU50, Sanyo PLC-XU50A, Sanyo PLC-XU51, Sanyo PLC-XU55, Sanyo PLC-XU55A, Sanyo PLC-XU56, Sanyo PLC-XU58, Sanyo PLC-XU60, Sanyo PLC-XU70, Sanyo PLC-XU73, Sanyo PLC-XU74, Sanyo Sanyo PLC-XU75, Sanyo PLC-XU75A, Sanyo PLC-XU76, Sanyo PLC-XU78, Sanyo PLC-XU83, Sanyo PLC-XU84, Sanyo PLC-XU86, Sanyo PLC-XU87, Sanyo PLC-XU88, Sanyo PLC-XW10, Sanyo PLC-XW15, Sanyo PLC-XW20, Sanyo PLC-XW200, Sanyo PLC-XW20AR, Sanyo PLC-XW250, Sanyo PLC-XW50, Sanyo PLC-XW50A, Sanyo PLC-XW55, Sanyo PLC-XW55A, Sanyo PLC-XW55G, Sanyo PLC-XW56, Sanyo PLC-XW57, Sanyo PLC-XW60, Sanyo PLC-XW65, Sanyo PLV-1080HD, Sanyo PLV-30, Sanyo PLV-60HT, Sanyo PLV-60K, Sanyo PLV-70, Sanyo PLV-75, Sanyo PLV-80, Sanyo PLV-HD10, Sanyo PLV-HD150, Sanyo PLV-HF10000L, Sanyo PLV-WF10, Sanyo PLV-Z1, Sanyo PLV-Z1BL, Sanyo PLV-Z1X, Sanyo PLV-Z2, Sanyo PLV-Z2000, Sanyo PLV-Z3, Sanyo PLV-Z3000, Sanyo PLV-Z4, Sanyo PLV-Z5, Sanyo PLV-Z60

Sửa chữa máy chiếu Sharp:

Sửa máy chiếu Sharp PG-C355W, Sharp PG-D2510X, Sharp PG-D2710X, Sharp PG-D2870W, Sharp PG-D3010X, Sharp PG-D3050W, Sharp PG-D3510X, Sharp PG-D3550W, Sharp PG-D40W3D, Sharp PG-D45X3D, Sharp PG-D50X3D, Sharp PG-F200X, Sharp PG-F212X, Sharp PG-F212X-L, Sharp PG-F262X, Sharp PG-F310X, Sharp PG-F312X, Sharp PG-F320W, Sharp XG-C330X, Sharp XG-C335X, Sharp XG-C430X, Sharp XG-C435X, Sharp XG-C435X-L, Sharp XG-C455W, Sharp XG-C465X, Sharp XG-C465X-L, Sharp XG-F210X, , harp XG-F260X, Sharp XG-F315X, Sharp XG-MB55X-L, Sharp XG-MB65X-L, Sharp XG-MB67X-L, Sharp XG-P560W, Sharp XG-P560W-N, Sharp XG-P610X, Sharp XG-P610X-N, Sharp XG-PH50X, Sharp XG-PH50X-NL, Sharp XG-PH70X, Sharp XG-PH70X-N, Sharp XG-PH80WN, Sharp XG-PH80XN, Sharp XG-SV100W, Sharp XG-SV200X, Sharp XR-30S, Sharp XR-30X, Sharp XR-32S, Sharp XR-32S-L, Sharp XR-32X, Sharp XR-32X-L, Sharp XR-40X, Sharp XR-50S, Sharp XR-55X, Sharp XV-Z15000,Sharp XV-Z17000,Sharp DT-100, Sharp DT-100J, Sharp DT-200, Sharp DT-300, Sharp DT-400, Sharp DT-500, Sharp DT-5000, Sharp DT-510, Sharp PG-A10S-SL, Sharp PG-A10X, Sharp PG-A20X, Sharp PG-B10S, Sharp PG-C20XU, Sharp PG-C30XU, Sharp PG-C45S, Sharp PG-C45X, Sharp PG-D100U, Sharp PG-D120U, Sharp PG-D210U, Sharp PG-D2500X, Sharp PG-D3750W, Sharp PG-D4010X, Sharp PG-F211X, Sharp PG-F255W, Sharp PG-F261X, Sharp PG-F267X, Sharp PG-F317X, Sharp PG-F325W, Sharp PG-M10S, Sharp PG-M10X, Sharp PG-M15S, Sharp PG-M15X, Sharp PG-M20S, Sharp PG-M20X, Sharp PG-M25X, Sharp PG-MB56X, Sharp PG-MB60X, Sharp PG-MB66X, Sharp XG-C40XU, Sharp XG-C50X, Sharp XG-C55X, Sharp XG-C58X, Sharp XG-C60X, Sharp XG-C68X, Sharp XG-E1200U, Sharp XG-E3000U, Sharp XG-E3500U, Sharp XG-E630U, Sharp XG-E670U, Sharp XG-E690UB, Sharp XG-E850U, Sharp XG-MB50X, Sharp XG-MB55X, Sharp XG-MB65X, Sharp XG-MB67X, Sharp XG-MB70X, Sharp XG-NV1E, Sharp XG-NV2U, Sharp XG-NV3XU, Sharp XG-NV4SU, Sharp XG-NV51XE, Sharp XG-NV5XB, Sharp XG-NV5XU, Sharp XG-NV6XU, Sharp XG-NV7XU, Sharp XG-P10XU, Sharp XG-P20XU, Sharp XG-P25X, Sharp XG-V10WU, Sharp XG-V10XU, Sharp XR-10S, Sharp XR-10S-L, Sharp XR-10X, Sharp XR-10X-L, Sharp XR-11XC, Sharp XR-1S, Sharp XR-1X, Sharp XR-20S, Sharp XR-20X, Sharp XV-Z10000E, Sharp XV-Z10000U, Sharp XV-Z10E, Sharp XV-Z12000, Sharp XV-Z12000 MARK II, Sharp XV-Z1E, Sharp XV-Z2000, Sharp XV-Z20000, Sharp XV-Z20000U, Sharp XV-Z200U, Sharp XV-Z201, Sharp XV-Z21000, Sharp XV-Z3000, Sharp XV-Z3100, Sharp XV-Z7000U, Sharp XV-Z9000U, Sharp XV-Z90U…

Sửa chữa máy chiếu Sony tại Hà Nội

Sửa máy chiếu Sony SRX-R320P, Sony VPL-CX125, Sony VPL-DX11, Sony VPL-DX15, Sony VPL-EW7, Sony VPL-EX100, Sony VPL-EX120, Sony VPL-EX145, Sony VPL-EX175, Sony VPL-FE40, Sony VPL-FE40L, Sony VPL-FH30, Sony VPL-FH300L, Sony VPL-FH500L, Sony VPL-FW300L, Sony VPL-FW41, Sony VPL-FW41L, Sony VPL-FX30, Sony VPL-FX35, Sony VPL-FX500L, Sony VPL-HW20, Sony VPL-HW30ES, Sony VPL-MX20, Sony VPL-MX25, Sony VPL-SW125, Sony VPL-SW125EBPAC, Sony VPL-SX125, Sony VPL-SX125EBPAC, Sony VPL-VW1000ES, Sony VPL-VW95ES, Sony VPL-BW7, Sony VPL-HW15, Sony VPL-VW90ES, Sony SRX-R320, Sony SRX-S105, Sony SRX-S110, Sony SRX-T105, Sony SRX-T110, Sony SRX-T420, Sony VPL-EW130, Sony CPJ-A300, Sony Qualia 004, Sony SRX-R105, Sony SRX-R105CE, Sony SRX-R110, Sony SRX-R110CE, Sony SRX-R210, Sony SRX-R220, Sony VPD-LE100, Sony VPD-MX10, Sony VPD-S1800, Sony VPD-S1800Q, Sony VPL-AW10, Sony VPL-AW10S, Sony VPL-AW15, Sony VPL-AW15S, Sony VPL-BW5, Sony VPL-CS10, Sony VPL-CS20A, Sony VPL-CS21, Sony VPL-CS5, Sony VPL-CS6, Sony VPL-CS7, Sony VPL-CW125, Sony VPL-CX10, Sony VPL-CX100, Sony VPL-CX100PM, Sony VPL-CX11, Sony VPL-CX120, Sony VPL-CX130, Sony VPL-CX135, Sony VPL-CX150, Sony VPL-CX155, Sony VPL-CX160, Sony VPL-CX165, Sony VPL-CX20A, Sony VPL-CX21, Sony VPL-CX4, Sony VPL-CX5, Sony VPL-CX6, Sony VPL-CX61, Sony VPL-CX63, Sony VPL-CX70, Sony VPL-CX71, Sony VPL-CX75, Sony VPL-CX76, Sony VPL-CX80, Sony VPL-CX85, Sony VPL-CX86, Sony VPL-DS100, Sony VPL-DX10, Sony VPL-ES1, Sony VPL-ES2, Sony VPL-ES3, Sony VPL-ES4, Sony VPL-ES5, Sony VPL-ES7, Sony VPL-EW5, Sony VPL-EX1, Sony VPL-EX130, Sony VPL-EX3, Sony VPL-EX4,Sony VPL-EX5, Sony VPL-EX50, Sony VPL-EX5PLUS, Sony VPL-EX7, Sony VPL-EX70, Sony VPL-FE100, Sony VPL-FE100M, Sony VPL-FE100U, Sony VPL-FE110U, Sony VPL-FX200, Sony VPL-FX40, Sony VPL-FX40L, Sony VPL-FX41, Sony VPL-FX41L, Sony VPL-FX50, Sony VPL-FX51, Sony VPL-FX52, Sony VPL-FX52L, Sony VPL-GH10, Sony VPL-HS1, Sony VPL-HS10, Sony VPL-HS2, Sony VPL-HS20, Sony VPL-HS3, Sony VPL-HS50, Sony VPL-HS51, Sony VPL-HS51A, Sony VPL-HS60, Sony VPL-HW10, Sony VPL-PS10, Sony VPL-PX10, Sony VPL-PX11, Sony VPL-PX15, Sony VPL-PX20, Sony VPL-PX21, Sony VPL-PX30, Sony VPL-PX31, Sony VPL-PX32, Sony VPL-PX35, Sony VPL-PX40, Sony VPL-PX41, Sony VPL-S500E, Sony VPL-S500M, Sony VPL-S500U, Sony VPL-S600, Sony VPL-S600U, Sony VPL-S800U, Sony VPL-S900, Sony VPL-TX7, Sony VPL-TX70, Sony VPL-V500Q, Sony VPL-VW100, Sony VPL-VW10HT, Sony VPL-VW11HT, Sony VPL-VW12HT, Sony VPL-VW200, Sony VPL-VW40, Sony VPL-VW50, Sony VPL-VW60, Sony VPL-VW80, Sony VPL-VW85, Sony VPL-X1000, Sony VPL-X1000U, Sony VPL-X2000, Sony VPL-X2000U, Sony VPL-X600, Sony VPL-X600U…

Sửa chữa máy chiếu Viewsonic:

Sửa máy chiếu Viewsonic PJ1173, Viewsonic PJ260D, Viewsonic PJD2121, Viewsonic PJD5112, Viewsonic PJD5122, Viewsonic PJD5123, Viewsonic PJD5133, Viewsonic PJD5152, Viewsonic PJD5211, Viewsonic PJD5221, Viewsonic PJD5223, Viewsonic PJD5231, Viewsonic PJD5233, Viewsonic PJD5352, Viewsonic PJD5353, Viewsonic PJD5523w, Viewsonic PJD6210-3D, Viewsonic PJD6211, Viewsonic PJD6211P, Viewsonic PJD6221, Viewsonic PJD6223, Viewsonic PJD6241, Viewsonic PJD6251, Viewsonic PJD6253, Viewsonic PJD6381, Viewsonic PJD6531w, Viewsonic PJD6553w, Viewsonic PJD7382, Viewsonic PJD7383, Viewsonic PJD7383i, Viewsonic PJD7583w, Viewsonic PJD7583wi, Viewsonic PJL3211, Viewsonic PJL6233, Viewsonic PJL6243, Viewsonic PJL7211, Viewsonic PJL9371, Viewsonic PLED-W200, Viewsonic PLED-W500, Viewsonic Pro8100, Viewsonic Pro8200, Viewsonic Pro8400, Viewsonic Pro8450w, Viewsonic Pro8500, Viewsonic Pro9500, Viewsonic Cine1000, Viewsonic Cine5000, Viewsonic PJ1000, Viewsonic PJ1060, Viewsonic PJ1065, Viewsonic PJ106D, Viewsonic PJ1075, Viewsonic PJ1158, Viewsonic PJ1165, Viewsonic PJ1172, Viewsonic PJ250, Viewsonic PJ255D, Viewsonic PJ256D, Viewsonic PJ258D, Viewsonic PJ350, Viewsonic PJ358, Viewsonic PJ359w, Viewsonic PJ400, Viewsonic PJ402D, Viewsonic PJ406D, Viewsonic PJ452, Viewsonic PJ458D, Viewsonic PJ500, Viewsonic PJ501, Viewsonic PJ502, Viewsonic PJ503D, Viewsonic PJ506D, Viewsonic PJ510, Viewsonic PJ513D, Viewsonic PJ513DB, Viewsonic PJ520, Viewsonic PJ550, Viewsonic PJ551, Viewsonic PJ551D, Viewsonic PJ552, Viewsonic PJ556D, Viewsonic PJ557D, Viewsonic PJ558D, Viewsonic PJ559D, Viewsonic PJ560D, Viewsonic PJ562, Viewsonic PJ568D, Viewsonic PJ588D, Viewsonic PJ650, Viewsonic PJ656, Viewsonic PJ658, Viewsonic PJ678, Viewsonic PJ750, Viewsonic PJ755D, Viewsonic PJ758, Viewsonic PJ759, Viewsonic PJ760, Viewsonic PJ766D, Viewsonic PJ853, Viewsonic PJ860, Viewsonic PJ862, Viewsonic PJ870,
Viewsonic PJ875, Viewsonic PJD5111, Viewsonic PJD5351, Viewsonic PJD6210-WH, Viewsonic PJD6220, Viewsonic PJD6220-3D, Viewsonic PJD6230, Viewsonic PJD6240, Viewsonic PJL1035, Viewsonic PJL855…

Dịch vụ sửa chữa máy chiếu uy tín chỉ có tại Tân Hòa Phát

Và tất cả các hãng máy chiếu khác trên thế giới.

Hãy đến với Tân Hòa Phát để được phục vụ tốt nhất.

Bài viết liên quan

  • Quy trình bảo dưỡng máy chiếu

    Tại sao phải bảo dưỡng máy chiếu ? Máy chiếu cũng như các thiết bị điện tử khác khi...

  • Gói dịch vụ cho trường học, cơ quan: Bảo dưỡng máy chiếu

    Bạn muốn máy chiếu sử dụng được bền ? Tuổi thọ bóng đèn được nâng cao? Hãy đặt dịch...

  • Cam kết dịch vụ sửa chữa tại tân hoà phát corp

    Tân hoà phát corp cam kết cung cấp cho Quý khách hàng các dịch vụ chất lượng cao, bao...